Warsztaty dla liderek

14708283_705792146262310_7750151683585816679_nStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zachęca lokalne liderki do udziału w warsztatach skierowanych do aktywnych kobiet z obszaru gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn. Aktywnie działające  w swoich  organizacjach pozarządowych czy grupach nieformalnych Panie mogą skorzystać z warsztatów prowadzonych metodą dramy, Czytaj dalej

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym  na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały opublikowane Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu, który jest załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz.

Sprawozdanie FIO – Mazowsze Lokalnie

PrzechwytywanieStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” – Ambasador Programu FIO – Mazowsze Lokalnie przypomina o terminie złożenia sprawozdania. Do dnia 10 października 2016 roku organizacje i grupy nieformalne, które realizowały swoje projekty powinny wypełnić na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl i złożyć merytoryczne i finansowe sprawozdanie, a następnie wysłać je w wersji papierowej.

Październik – miesiąc walki z rakiem piersi

przechwytywanieFirma LUXMED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

  • 3 października 2016 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu (ul. Kościuszki);
  • 3 i 4 października 2016 r. przy Domu Handlowym Kupiec (przy scenie, ul. Kopernika 7/15).

Czytaj dalej

Szkolenia dla wnioskodawców

dsc_0066W dniach 13, 14, 15 września 2016 roku odbyły się szkolenia dla osób i podmiotów zainteresowanych wsparciem w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wsparcie oferowane w ramach pierwszego, ogłoszonego przez LGD „Zaścianek Mazowsza” konkursu, dotyczy premii na założenie nowej lub rozwinięcia istniejącej działalności Czytaj dalej

Rada LGD przeszkolona

dsc_0021W dniach 5 – 6 września odbyło się szkolenie na temat zasad wdrażania LSR, ze szczególnym uwzględnieniem procesu naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania. W szkoleniu wzięło udział 18 osób, w tym członkowie Rady, Zarządu oraz pracownicy biura LGD. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Czytaj dalej

! Uwaga – zmiana miejsca szkoleń

LOGO LGD na stronę internetowąStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje o zmianie miejsca szkoleń dla wnioskodawców dotyczących zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji Czytaj dalej

Informacja o formularzach wniosków

PrzechwytywanieW związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie Czytaj dalej

I NABÓR WNIOSKÓW

LOGO LGD na stronę internetową

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej Czytaj dalej