Wyniki oceny wniosków – nabór nr I/2016

PrzechwytywanieW dniach 29 listopada i 1 grudnia 2016 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” dokonała oceny wniosków złożonych w naborze nr I/2016 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego Czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD

PrzechwytywanieNa podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 29-11-2016 r. (wtorek) o godzinie 1000, w siedzibie LGD Czytaj dalej

Konkurs na najlepszy ser

logo_modr_80Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podjął inicjatywę zorganizowania I edycji „Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych”, którego celem jest promocja wyrobów mleczarskich -€“ serów podpuszczkowych Czytaj dalej

Wnioski złożone w I naborze

PrzechwytywanieStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” uprzejmie informuje, że  dnia 28 października 2016 roku upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Czytaj dalej

Warsztaty dla liderek

14708283_705792146262310_7750151683585816679_nStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zachęca lokalne liderki do udziału w warsztatach skierowanych do aktywnych kobiet z obszaru gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn. Aktywnie działające  w swoich  organizacjach pozarządowych czy grupach nieformalnych Panie mogą skorzystać z warsztatów prowadzonych metodą dramy, Czytaj dalej

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym  na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały opublikowane Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu, który jest załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz.

Sprawozdanie FIO – Mazowsze Lokalnie

PrzechwytywanieStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” – Ambasador Programu FIO – Mazowsze Lokalnie przypomina o terminie złożenia sprawozdania. Do dnia 10 października 2016 roku organizacje i grupy nieformalne, które realizowały swoje projekty powinny wypełnić na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl i złożyć merytoryczne i finansowe sprawozdanie, a następnie wysłać je w wersji papierowej.

Październik – miesiąc walki z rakiem piersi

przechwytywanieFirma LUXMED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

  • 3 października 2016 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu (ul. Kościuszki);
  • 3 i 4 października 2016 r. przy Domu Handlowym Kupiec (przy scenie, ul. Kopernika 7/15).

Czytaj dalej

Szkolenia dla wnioskodawców

dsc_0066W dniach 13, 14, 15 września 2016 roku odbyły się szkolenia dla osób i podmiotów zainteresowanych wsparciem w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wsparcie oferowane w ramach pierwszego, ogłoszonego przez LGD „Zaścianek Mazowsza” konkursu, dotyczy premii na założenie nowej lub rozwinięcia istniejącej działalności Czytaj dalej