Spotkanie animacyjno-rekrutacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza na spotkanie animacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 24.10.2017 w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17. Czytaj dalej

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że od dnia 16 października 2017 r. obowiązują nowe dokumenty aplikacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Czytaj dalej

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących wdrażania LSR w szczególności projektów grantowych zaplanowanych do realizacji w przedsięwzięciu : „ISKRA – Inicjatywy Czytaj dalej

KONKURS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ze wsparciem merytorycznym Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego organizuje ogólnopolski konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych, w którym jedną z nagród jest miesięczny wyjazd naukowy do USA. Czytaj dalej

Aktualizacja LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaakceptował zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. Czytaj dalej

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że została zaktualizowana Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020, która obowiązuje od dnia 01-09-2017 r. Szczegóły oraz księga na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

LGD na imprezach gminnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” po raz kolejny zaprezentowała swoje stoisko informacyjno-konsultacyjne na corocznych imprezach gminnych tj.: Czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 1100 w siedzibie LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie. Czytaj dalej

Współpraca przy Promocji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wspólnie z partnerami tj. Lokalną Grupą Działania „Zielone Sioło”  z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” z siedzibą w Myszyńcu Czytaj dalej