Projekt Współpracy „PATO”

W związku z realizacją projektu współpracy pt. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa” przez partnerskie LGD: „Zaścianek Mazowsza”, „Zielone Sioło” i  „Kurpsie Razem” w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że w ramach jednego z zadań projektu współpracy będzie tworzenie Questu w Czarnieńskim Rezerwacie. Partner odpowiedzialny za realizację zadania zaprasza do udziału.

Szczegółowe informacje – zobacz.

Program Questu – zobacz.