• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Badanie sektora społecznego – zaproszenie na spotkania

Przechwytywanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup aktywnych społecznie, liderów lokalnych, społeczników

do wzięcia udziału w spotkaniach diagnozujących problemy i potrzeby trzeciego sektora z terenu gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Termin spotkania: 1 października 2019 roku

Czas trwania spotkania: 17:00 – 19:00

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie ul. Szkolna 16A

lub

Termin spotkania: 2 października 2019 roku

Czas trwania spotkania: 10:00 – 12:00

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie ul. Szkolna 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Spotkania realizowane są w ramach partnerskiego projektu pt. „Forum inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno – Wschodniego” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszeniem Projekt Radomir, Federacją Mazowia finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W wyniku realizacji projektu powstanie raport dotyczący trzeciego sektora w naszego terenu, który będzie podstawą do formułowania projektów i podejmowanych działań w szczególności na rzecz organizacji i grup z sektora społecznego.

Warto wziąć udział i opowiedzieć o swojej organizacji czy swoich działaniach.

Każdy głos w dyskusji jest bardzo ważny.

Zapraszamy.

             mazowsze 1024x416                      indeks

 

logo Federacja MAZOWIA                mowes 0                indeksrrrr

 

Opublikowano: 25 września 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey