• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – szkolenie

LOGO MOWES nowe

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym”, które odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. (czwartek) w godz. 16.00-19.00 w Centrum Inkubacji i Rozwoju w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) Oferta realizacji zadania publicznego:

– wypełnianie oferty,

– rezultaty jako podstawa oferty,

– nowe kosztorysy,

2) Umowa na realizację zadania publicznego:

– terminy działań wynikające z umowy,

– przesunięcia środków,

– inne zapisy do realizacji w trakcie zadania

3) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego:

– rozliczanie przez rezultaty,

– kosztorys,

– dokumentowanie rezultatów i wydatków.

            Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, ekspert w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 9.12.2019 r. mailowo na adres: akosowska@cofund.org.pl z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. oraz nazwy organizacji.

 

Przechwytywanie2

Opublikowano: 3 grudnia 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey