• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Jak realizować projekty z edukacji kulturalnej – spotkanie informacyjne

20430136 1595991740489388 2962730478074668445 nFederacja MAZOWIA zaprasza na spotkanie pt. „Jak realizować projekty z edukacji kulturalnej?”, które organizowane jest w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”. W najbliższym czasie rusza nabór na projekty z edukacji kulturalnej. Można ubiegać się maksymalie o 6 000 PLN (bez potrzeby wkładu własnego!)

Data i miejsce spotkania:

Spotkanie skierowane jest w szczególności do:

Uczestnicy spotkania dowiedzą się:

Ponadto na spotkaniu zostaną poruszone tematy dotyczące: wzmocnienia  środowiska animacji i edukacji oraz partnerstwa sektorów kultury i oświaty, pozyskiwanie środków, ale przede wszystkim o tegorocznym konkursie na realizację projektów.

W razie potrzeby organizator spotkania może wystawić zaświadczenie o udziale w spotkaniu (jako szkoleniu warsztatowo-informacyjnym)

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można zgłaszać za pomocą formularza https://forms.gle/PBRDfKYHGVr9MdAJ9

Więcej informacji o programie i wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/200367821055989/

http://bmkmazowieckie.pl/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: bmk@bmkmazowieckie.pl

 

Opublikowano: 4 marca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey