• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Wyniki oceny grantów

Projekt bez tytułujjInformujemy, że w dniu 2 czerwca 2020 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” dokonała oceny wniosków złożonych w naborze nr I/2020/G w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, przedsięwzięcie ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności. W ramach naboru do biura LGD wpłynęło łącznie 24 wnioski. Wszystkie zostały wybrane do dofinansowania. Działania wskazane we wnioskach mieszczą się w zakresie objętym LSR i dotyczą:

W ramach planowanych zadań grantowych zostaną wsparte 24 miejscowości z obszaru działania LGD tj. : Wojsze, Malinowo Stare, Przytuły Nowe, Janochy, Pasieki, Jarnuty, Przytuły Stare, Kurpie Szlacheckie, Dzbenin, Tomasze, Seroczyn, Księżopole, Rozwory, Wólka Kunińska, Czarnowiec, Żabin, Lipianka, Szczawin, Rębisze Kolonia, Czernie, Jawory Stare, Kunin, Kobylin, Kaczka.

Gratulujemy wszystkim Grantobiorcom.

W następnym etapie wszystkie zadania zostaną przekazane wraz z projektem grantowym LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego celem dalszej weryfikacji. Podpisanie umów o powierzenie grantów z Grantobiorcami planowane jest na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r.

Lista rankingowa – przejdź

 

 

 

Opublikowano: 10 czerwca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3