• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Aktualizacja LSR

obraz do wpisuStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że do Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie  przesłana została do zatwierdzenia aktualizacja  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023.

Zmiany wynikają głównie z przeliczeń różnicy kursu euro oraz dodatkowych środków w związku ze zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER.

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami:

LSR Przewalutowanie – przejdź
LSR Dodatkowe środki – przejdź

 

Opublikowano: 30 czerwca 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3