• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Listy rankingowe

lista rankingowa własny
lista rankingowa MILA

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiortsw (13.91KB)
Dodano: 10/10/2014
Opis: Nr konkursu - XII

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (12.36KB)
Dodano: 10/10/2014
Opis: Nr konkursu - XII

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Odnowa i rozwój wsi (12.65KB)
Dodano: 10/10/2014
Opis: Nr konkursu - XII

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Małe projekty (12.47KB)
Dodano: 05/05/2014
Opis: Nr konkursu - XI

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Małe projekty (12.51KB)
Dodano: 21/11/2013
Opis: Nr konkursu - X

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (12.05KB)
Dodano: 21/11/2013
Opis: Nr konkursu - X

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (11.90KB)
Dodano: 21/11/2013
Opis: Nr konkursu - X

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (12.37KB)
Dodano: 14/08/2013
Opis: Nr konkursu - IX

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (11.90KB)
Dodano: 14/08/2013
Opis: Nr konkursu - IX

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Małe projekty (12.75KB)
Dodano: 14/08/2013
Opis: Nr konkursu - IX

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Odnowa i rozwój wsi (13.02KB)
Dodano: 19/03/2013
Opis: Nr konkursu - VIII

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (12.57KB)
Dodano: 21/11/2012
Opis: Nr konkursu - VII

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (14.05KB)
Dodano: 21/11/2012
Opis: Nr konkursu - VII

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Odnowa i rozwój wsi (13.71KB)
Dodano: 21/11/2012
Opis: Nr konkursu - VII

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (12.97KB)
Dodano: 20/07/2012
Opis: Nr konkursu - VI

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (122.95KB)
Dodano: 21/05/2012
Opis: Nr konkursu - V , Listy operacji niewybranych do finansowania

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Małe projekty (14.92KB)
Dodano: 23/03/2012
Opis: Nr konkursu - IV

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (66.45KB)
Dodano: 31/05/2011
Opis: Nr konkursu - III

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (79.01KB)
Dodano: 31/05/2011
Opis: Nr konkursu - III

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Odnowa i rozwój wsi (66.15KB)
Dodano: 31/05/2011
Opis: Nr konkursu - III

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Małe Projekty (191.68KB)
Dodano: 09/08/2010
Opis: Nr Konkursu - II

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Małe Projekty (16.65KB)
Dodano: 11/05/2010
Opis: Nr konkursu - I

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Odnowa i Rozwój Wsi (16.36KB)
Dodano: 11/05/2010
Opis: Nr konkursu - I

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.