• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Informacja o postępach w weryfikacji wniosków i podpisanych umowach

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (112.79KB)
Dodano: 06/08/2014
Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi - dane na dzień 30-06-2014

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (208.79KB)
Dodano: 06/08/2014
Opis: Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dane na dzień 30 czerwca 2014 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: : Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (337.35KB)
Dodano: 06/08/2014
Opis: Działanie: Małe Projekty - dane na dzień 30 czerwca 2014

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (160.79KB)
Dodano: 13/06/2014
Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi - dane na dzień - 31 marca 2014 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (321.92KB)
Dodano: 13/06/2014
Opis: Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dane na dzień 31 marca 2014 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (305.35KB)
Dodano: 13/06/2014
Opis: Działanie: Małe Projekty - dane na dzień 31 marca 2014 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (208.79KB)
Dodano: 21/01/2013
Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi - dane na dzień 31 grudnia 2012 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (64.79KB)
Dodano: 21/01/2012
Opis: Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dane na dzień 31 grudnia 2012 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (64.79KB)
Dodano: 21/01/2013
Opis: Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - dane na dzień 31 grudnia 2012 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (562.49KB)
Dodano: 21/01/2013
Opis: Działanie: Małe Projekty - dane na dzień 31 grudnia 2012

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (48.79KB)
Dodano: 23/11/2012
Opis: Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dane na dzień 10 października 2012 r

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (128.79KB)
Dodano: 23/11/2012
Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi - dane na dzień 10 października 2012 r

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informacja o postępie weryfikacji oraz o podpisanych umowach (514.49KB)
Dodano: 23/11/2012
Opis: Działanie: Małe Projekty - dane na dzień 10 października 2012 r

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Informacja o podpisanych umowach (31.21KB)
Dodano: 26/07/2011
Opis: Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nr konkursu - I

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Informacja o podpisanych umowach (29.85KB)
Dodano: 26/07/2011
Opis: Działanie: Małe projekty Nr konkursu - I

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.