• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Bezpłatne szkolenia

 

Zapraszamy na bezpłatne seminaria i warsztaty o Funduszach Europejskich 2014 – 2020 w woj. mazowieckim organizowane przez Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.

Zaproszenie na szkolenia – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz


 

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (393.06KB)
Dodano: 08/04/2015
Opis: Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod animacji czasu wolnego dla pracowników instytucji kultury z obszaru LGD ?Zaścianek Mazowsza?

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram i program warsztatów (413.41KB)
Dodano: 08/04/2015
Opis: Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod animacji czasu wolnego dla pracowników instytucji kultury z obszaru LGD ?Zaścianek Mazowsza?

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Regulamin udziału w projekcie (259.03KB)
Dodano: 15/09/2014
Opis: "Kobiety Zaścianka - inicjatorkami rozwoju lokalnego"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (210.62KB)
Dodano: 15/09/2014
Opis: "Kobiety Zaścianka - inicjatorkami rozwoju lokalnego"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Plakat (274.09KB)
Dodano: 15/09/2014
Opis: "Kobiety Zaścianka - inicjatorkami rozwoju lokalnego"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (381.36KB)
Dodano: 01/10/2013
Opis: Zasady pozyskiwania i rozliczania dofinansowania w zakresie działania Małe Projekty

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (946.44KB)
Dodano: 01/10/2013
Opis: Zasady pozyskiwania i rozliczania dofinansowania w zakresie działania Małe Projekty

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram szkolenia (401.73KB)
Dodano: 01/10/2013
Opis: Zasady pozyskiwania i rozliczania dofinansowania w zakresie działania Małe Projekty

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (390.68KB)
Dodano: 27/05/2013
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Małe Projekty

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (946.26KB)
Dodano: 27/05/2013
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Małe Projekty

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram szkolenia (392.83KB)
Dodano: 27/05/2013
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Małe Projekty

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (947.23KB)
Dodano: 23/04/2013
Opis: Questing - innowacyjną metodą aktywizacji i promocji

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram i program szkolenia (252.24KB)
Dodano: 08/11/2012
Opis: Szkolenie dot. projektów współpracy

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (260.61KB)
Dodano: 08/11/2012
Opis: Szkolenie dot. projektów współpracy

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (121.5KB)
Dodano: 05/07/2012
Opis: projekt pt."podnosimy kwalifikacje - wspieramy rozwój"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Plakat (710KB)
Dodano: 05/07/2012
Opis: projekt pt. "Podnosimy kwalifikacje - wspieramy rozwój"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Ulotka (546.42KB)
Dodano: 05/07/2012
Opis: Projekt pt." Podnosimy kwalifikacje - wspieramy rozwój"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (375.38KB)
Dodano: 29/05/2012
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (311.74KB)
Dodano: 29/05/2012
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram szkolenia (321.80KB)
Dodano: 29/05/2012
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (219.66KB)
Dodano: 12/04/2012
Opis: Zakładamy Stowarzyszenie - i co dalej?

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (206.78KB)
Dodano: 12/04/2012
Opis: Zakładamy Stowarzyszenie - i co dalej?

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram szkolenia (180.39KB)
Dodano: 12/04/2012
Opis: Zakładamy stowarzyszenie - i co dalej?

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (352.98KB)
Dodano: 26/03/2012
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (349.27KB)
Dodano: 27/03/2012
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Harmonogram szkolenia (921KB)
Dodano: 27/03/2012
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Szkolenie zawodowe dla rolników i domowników (158.85KB)
Dodano: 28/02/2012
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Ogłoszenie o szkoleniu (122.00KB)
Dodano: 28/02/2012
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zaproszenie na szkolenie (241.14KB)
Dodano: 31/01/2012
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania ?Małe projekty?

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: harmonogram szkolenia (196.43KB)
Dodano: 31/01/2012
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania ?Małe projekty?

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: formularz szkoleniowy (219.42KB)
Dodano: 31/01/2012
Opis: Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania ?Małe projekty?.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Szkolenie dla rolników i domowników 7-8.12.2011 (188.11KB)
Dodano: 25/11/2011
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Bezpłatne szkolenia zawodowe (189.15KB)
Dodano: 20/10/2011
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: formularz zgłoszeniowy (947.23KB)
Dodano: 09/03/2011
Opis: na szkolenie pt "Przedsiębiorczość drogą do sukcesu - szkolenie"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: program szkolenia (139.12KB)
Dodano: 09/03/2011
Opis: pt. "Przedsiębiorczość drogą do sukcesu - szkolenie"

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.