• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Materiały na posiedzenia organów LGD

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (25.88KB)
Dodano: 14/06/2016
Opis: Projekt uchwały

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (25.84KB)
Dodano: 14/06/2016
Opis: Projekt uchwały

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (21.91KB)
Dodano: 14/06/2016
Opis: Projekt uchwały

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (22.14KB)
Dodano: 14/06/2016
Opis: Projekt uchwały

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (22.90KB)
Dodano: 14/06/2016
Opis: Projekt uchwały

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Walne Zebranie Członków XIV (24.73KB)
Dodano: 14/06/2016
Opis: Projekt uchwały

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: projety uchwał na VI Walne Zebranie Członków (174.48KB)
Dodano: 06/10/2011
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: projekt Statutu - VI Walne Zebranie Członków (257.80KB)
Dodano: 06/10/2011
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Projekt uchwały Rady (78.95KB)
Dodano: 27/07/2010
Opis: w sprawie wykluczenia z głosowania

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Projekt uchwały Rady (80.81KB)
Dodano: 27/07/2010
Opis: w sprawie wyboru operacji do finansowania

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Projekt uchwały Rady (79.77KB)
Dodano: 27/07/2010
Opis: w sprawie nie dokonania wyboru operacji do finansowania

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Projekt uchwały Rady (79.31KB)
Dodano: 27/07/2010
Opis: w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Projekt uchwały Rady (79.31KB)
Dodano: 27/07/2010
Opis: w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.