Ankieta Monitorująca

Szanowni beneficjenci,

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz Umowami przyznania pomocy, każdy beneficjent, który otrzymał dofinansowanie na realizację operacji w ramach 4 osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobowiązuje się do złożenia, na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełnionego formularza ankiety monitorującej, według wzoru przekazanego przez LGD.

W związku z powyższym  zamieszczony został wzór ankiety monitorującej, który obowiązuje beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie operacji za pośrednictwem LGD „Zaścianek Mazowsza.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Ankieta Monitorująca (371.88KB)
Dodano: 19/08/2014
Kliknięcia: 996
Opis: dot. beneficjentów działań: - Odnowa i rozwój wsi, - Małe projekty, - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.