Wnioski – formularze

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Formularze dokumentów – przejdź

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Formularze dokumentów – przejdź

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

Formularze dokumentów – przejdź

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów”

Formularze dokumentów – przejdź

Rozliczanie projektów

Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Formularze dokumentów – przejdź

Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Formularze dokumentów – przejdź

Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Formularze dokumentów – przejdź

Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów”

Formularze dokumentów – przejdź

Dokumenty niezbędne do wyboru operacji:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Oświadczenie o przekazywaniu informacji na potrzeby statystyczne (208.68KB)
Dodano: 09/10/2012
Kliknięcia: 1097
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (208.11KB)
Dodano: 09/10/2012
Kliknięcia: 1326
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zgoda na udostępnienie danych i informacji na potrzeby LGD (207.63KB)
Dodano: 09/10/2012
Kliknięcia: 1121
Opis: