• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Bezpłatne konsultacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zachęca do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność  statutową.

Doradztwo udzielane będzie w ramach działalności Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej dnia 14 listopada 2017 (wtorek) w biurze LGD.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 297671825

Opublikowano: 8 listopada 2017
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.