Bezpłatne konsultacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zachęca do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność  statutową.

Doradztwo udzielane będzie w ramach działalności Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej dnia 14 listopada 2017 (wtorek) w biurze LGD.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 297671825