• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – Kaczka

IMG 0574Beneficjent: Gmina Goworowo

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Czas realizacji operacji: od 04 kwietnia 2017 r. do 28 września 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 35 688,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 56 088,00 zł

Całkowita wartość operacji: 56 088,00 zł

Opis operacji: Utworzenie miejsca aktywności i integracji społeczności poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Kaczce.

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 26 stycznia 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3