• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

„Budowa terenu rekreacyjnego w Grodzisku Dużym”

Tytuł:  „Budowa terenu rekreacyjnego w Grodzisku Dużym”

Beneficjent: Gmina CzSkompresowaneerwin

Czas realizacji operacji: od 19 kwietnia 2017 do 27 lipca 2018 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „MILA-Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 44 349,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 69 698,88 zł

Całkowita wartość operacji: 69 698,88 zł

Opis operacji: W ramach realizacji inwestycji powstało w Grodzisku Dużym ogólnodostępne, otwarte bez ograniczeń czasowych i bez pobierania opłat nowoczesne miejsce do integracji społecznej. Na placu zabaw powstały urządzenia przeznaczone dla dzieci. Utworzono również siłownię plenerową. W skład placu rekreacyjno-integracyjnego wchodzi również altana drewniana z grillem murowanym o konstrukcji kamiennej i wyposażenie w stoły i ławki. Konstrukcja wiaty drewniana, pokryta gontem bitumicznym. Podłoga wiaty utwardzona jest kostką brukową.

Zdjęcia – zobacz.

Opublikowano: 21 lutego 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3