Zakup nowego sprzętu

leaderBeneficjent: Gabriela Paulina Łępicka

Czas realizacji operacji: od 06-11-2013 do 27-06-2013

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwCzytaj dalej

Zakup prasy belującej

leaderBeneficjent: Sławomir Arkadiusz Kleczkowski

Czas realizacji operacji: od 09-09-2014 r. do 23-01-2014 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Czytaj dalej