EKOGALA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania wniosków do wzięcia udziału w XI edycji „EKOGALI” – międzynarodowych targach produktów i żywności wysokiej jakości. Wydarzenie odbędzie się w Rzeszowie w dniach 89 grudnia br.

To jedna z większych imprez targowych dla branży ekologicznej w Polsce i Europie Wschodniej. Przedsięwzięcie jest doskonałym miejscem do promocji produktów. Stwarza możliwości dotarcia do przedstawicieli sieci handlowych, supermarketów, sklepów ze zdrową żywnością, restauracji, hurtowni, mediów. Samorząd Województwa Mazowieckiego proponuje zainteresowanym  bezpłatne skorzystanie z miejsca na stoisku jako współwystawcy. Szczegółowych informacji na temat warunków uczestnictwa w wydarzeniu udziela Krzysztof Kuran, tel. 22 59 79 339, e-mail: kazimierz.kuran@mazovia.pl .

Osoby zainteresowane udziałem w targach proszone są o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie – do  7 listopada br. – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub faxem pod numer: (22) 59-79-702, bądź drogą elektroniczną na adres: kazimierz.kuran@mazovia.pl .

Szczegółowe informacje – przejdź

Karta zgłoszeniowa – pobierz