• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

EKOGALA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania wniosków do wzięcia udziału w XI edycji „EKOGALI” – międzynarodowych targach produktów i żywności wysokiej jakości. Wydarzenie odbędzie się w Rzeszowie w dniach 89 grudnia br.

To jedna z większych imprez targowych dla branży ekologicznej w Polsce i Europie Wschodniej. Przedsięwzięcie jest doskonałym miejscem do promocji produktów. Stwarza możliwości dotarcia do przedstawicieli sieci handlowych, supermarketów, sklepów ze zdrową żywnością, restauracji, hurtowni, mediów. Samorząd Województwa Mazowieckiego proponuje zainteresowanym  bezpłatne skorzystanie z miejsca na stoisku jako współwystawcy. Szczegółowych informacji na temat warunków uczestnictwa w wydarzeniu udziela Krzysztof Kuran, tel. 22 59 79 339, e-mail: kazimierz.kuran@mazovia.pl .

Osoby zainteresowane udziałem w targach proszone są o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie – do  7 listopada br. – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub faxem pod numer: (22) 59-79-702, bądź drogą elektroniczną na adres: kazimierz.kuran@mazovia.pl .

Szczegółowe informacje – przejdź

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Opublikowano: 6 listopada 2017
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.