• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Film promocyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,Zaścianek Mazowsza”  przedstawia film promujący walory społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i kulturowe obszaru trzech partnerskich LGD : ,,Zaścianek Mazowsza”, ,,Zielone Sioło”, ,,Kurpsie Razem”. Szczegółowy zakres filmu został opracowany po przeprowadzonej analizie zasobów obszarów. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.

Zadanie zostalo zrealizowane przez LGD ,,Zaścianek Mazowsza”. Projekt ,, Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opublikowano: 26 października 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.