• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Fotorelacja – II wyjazd dla pozarządowców

DSC 0879

W dniach 16 – 18 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zrealizowało II wyjazd edukacyjny dla pozarządowców, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów.  Odbyły się warsztaty dramowe i projektowe prowadzone przez trenerki ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP – KLATKA, które dotyczyły: podejmowania aktywności społecznej służącej inspiracji uczestników do realizowania własnych inicjatyw;
roli, cech, kompetencji skutecznego lidera w społeczności lokalnej;
podejmowania odpowiedzialnych, przemyślanych, adekwatnych do potrzeb odbiorców działań społecznych;
pracy społecznej/ wolontariatu podejmowanych na rzecz dobra wspólnego, pożytku publicznego;
planowania własnych działań w swojej społeczności, wymianą doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów współpracy
Odbyły się również wizyty w lokalnych społecznościach – odwiedziliśmy Fundację Nowa Perspektywa w Węgrowie, braliśmy udział w koncercie Sokołowskich Bardów, odwiedziliśmy również Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – Buciach. W ośrodku korzystaliśmy z pięknej pogody i uroków przyrody m. in. odbył się spływ kajakowy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za mile spędzony czas.

 
Zdjęcia z wyjazdu – przejdź
Opublikowano: 1 lipca 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3