• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Granty – podpisanie umów!!!

1 DSC 64 tel1 sierpnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” odbyło się podpisanie umów z Grantobiorcami projektu pt. ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności – I. Stowarzyszenie reprezentowane przez Marzenę Jastrzębską – Prezesa Zarządu powierzyło do realizacji 13 grantów organizacjom i podmiotom z obszaru gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn na łączną kwotę 128 241,00 zł. Wszystkie dofinansowane zadania mają na celu integrację lokalnych społeczności i dotyczą  jednorazowych i cyklicznych wydarzeń takich jak: pikniki, warsztaty oraz doposażenia świetlic, remiz OSP, budynków gminnych ośrodków kultury i innych miejsc służących integracji mieszkańców. Wsparciem zostaną objęte miejscowości: Malinowo Nowe, Czerwin, Dzwonek, Laski Szlacheckie, Ponikiew Duża, Goworowo, Brzeźno, Kruszewo, Czarnowo, Drwęcz, Troszyn, Kleczkowo, Borowce.

Tego samego dnia Stowarzyszenie przeprowadziło szkolenie dla Grantobiorców. Uczestnikom zostały przedstawione zasady realizacji i rozliczania powierzonych zadań.

Zdjęcia z wydarzenia – zobacz

 

Opublikowano: 14 sierpnia 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey