• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

GRANTY – spotkania szkoleniowe

W związku z planowanym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia LSR: ISKRA- Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

zaprasza

osoby, przedstawicieli podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i zainteresowanych wnioskowaniem o GRANTY

do udziału w spotkaniach:

24-09-2018r. godz. 11.00 – 14.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie, ul. Szkolna 1;

25-09-2018r. godz. 15.00 – 18.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu ul. Kolonie 1b;

26-09-2018r. godz. 16.00 – 19.00 – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16a;

02-10-2018r. godz. 10.00 – 13.00 – Ochotnicza Straż Pożarna w Rzewniu, Rzewnie 16.

04-10-2018r. godz. 10.00 – 14.00 – Biuro LGD „Zaścianek Mazowsza” Troszyn, ul. Polna 15

05-10-2018r. godz. 10.00 – 14.00 – Biuro LGD „Zaścianek Mazowsza” Troszyn, ul. Polna 15

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach szkoleniowo- konsultacyjnych oraz warsztatach na załączonym formularzu do dnia 20-09-2018r. w biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” w Troszynie ul. Polna 15, pod numerem tel. 29 767 18 25, lub na adres lgdzaścianekmazowsza@wp.pl.

Pobierz – formularz zgłoszeniowy.

Opublikowano: 7 września 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.