• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Informacja dotycząca zmiany umowy dla Beneficjentów

2Informujemy o nowych wzorach umów dla Beneficjentów działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Treść pisma

Umowa o przyznaniu pomocy

Biznesplan

Wykaz działek ewidencyjnych

Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu

Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy

 

 

Opublikowano: 5 stycznia 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey