• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Informacja o sposobie obsługi interesantów LGD i składaniu dokumentów

lgdW związku z bieżącą działalnością LGD, w tym z ogłoszonym naborem wniosków nr I/2020 w zakresie przedsięwzięcia MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności oraz trwającą oceną wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru I/2020/G w zakresie przedsięwzięcia ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informujemy o sposobie obsługi beneficjentów i grantobiorców oraz składanych dokumentów:

Pracownik LGD poinformuje o koniecznych środkach bezpieczeństwa podczas składania dokumentów.

 

Opublikowano: 20 kwietnia 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey