• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

IX Zajazd Szlachecki w Troszynie

DSC 0088Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wzięło udział w IX Zajeździe Szlacheckim w Troszynie połączonym z obchodami dożynek gminnych. Wydarzenie odbyło się 25 sierpnia 2019 roku na placu przy Centrum Kultury w Troszynie. Wójt Gminy – Edwin Mierzejewski ubrany w tradycyjny strój szlachcica przywitał przybyłych gości zapraszając do wspólnej zabawy i biesiady. Na uczestników czekało wiele atrakcji: występy grup artystycznych działających przy instytucji kultury, zespoły muzyczne, zabawy dla dzieci. Dużym uznaniem cieszyły się stoiska przygotowanie przez 15 sołectw z terenu gminy: Aleksandrowo i Kamionowo, Janochy, Choromany, Kurpie Szlacheckie i Dworskie, Zamość, Chrostowo, Dąbek, Dzbenin, Rostki, Opęchowo, Grucele, Milewo Wielkie, Repki, Borowce, Troszyn, które oferowały degustację lokalnych potraw.

LGD zorganizowało stoisko informacyjno-konsultacyjne, na którym można było uzyskać informacje na temat ofert wsparcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego  Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023.

Zdjęcia z IX Zajazdu Szlacheckiego w Troszynie – zobacz

 

 

Opublikowano: 2 września 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey