• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Kolejny zrealizowany projekt

Beneficjent: Marek Zera

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia dla nowo powstającej działalności gospodarczej świadczącej usługi układania nowoczesnych wykładzin.

Czas realizacji operacji: od 7 kwietnia 2017 r. do końca sierpnia 2017 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Operacja miała na celu podjęcie działalności gospodarczej na terenie Gminy Rzekuń o charakterze usług układania nowoczesnych wykładzin oraz utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia na okres minimum 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej poprzez wyposażenie firmy w odpowiedni sprzęt.

Galeria – zobacz.

Opublikowano: 12 lutego 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.