Kolejny zrealizowany projekt

Beneficjent: Marek Zera

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia dla nowo powstającej działalności gospodarczej świadczącej usługi układania nowoczesnych wykładzin.

Czas realizacji operacji: od 7 kwietnia 2017 r. do końca sierpnia 2017 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Operacja miała na celu podjęcie działalności gospodarczej na terenie Gminy Rzekuń o charakterze usług układania nowoczesnych wykładzin oraz utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia na okres minimum 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej poprzez wyposażenie firmy w odpowiedni sprzęt.

Galeria – zobacz.