• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Zakup wyposażenia dla nowo powstającej działalności gospodarczej świadczącej usługi układania nowoczesnych wykładzin

Beneficjent: Marek Zera

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia dla nowo powstającej działalności gospodarczej świadczącej usługi układania nowoczesnych wykładzin.

Czas realizacji operacji: od 7 kwietnia 2017 r. do końca sierpnia 2017 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Operacja miała na celu podjęcie działalności gospodarczej na terenie Gminy Rzekuń o charakterze usług układania nowoczesnych wykładzin oraz utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia na okres minimum 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej poprzez wyposażenie firmy w odpowiedni sprzęt.

Galeria – zobacz.

Opublikowano: 12 lutego 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3