• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Kompetencje Społeczne I – rekrutacja przedłużona

plakat kompetencje .pdfStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje,
że rekrutacja uczestników do projektu KOMPETENCJE SPOŁECZNE – I dotycząca wyjazdu została przedłużona do dnia 8 czerwca 2021 roku.

Uwaga ! zostały ostatnie wolne miejsca. Liczba miejsc ograniczona.

Przypominamy, że w ramach projektu LGD gwarantuje:

BEZPŁATNY, TRZYDNIOWY WYJAZD STUDYJNY POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI DRAMOWYMI I PROJEKTOWYMI.

dla przedstawicieli organizacji i grup z sektora społecznego z obszaru LGD 
(gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn).

Szczegóły dotyczące wyjazdu studyjnego – przejdź

Termin wyjazdu: 
16 – 18 czerwca 2021 roku

Harmonogram i program wyjazdu: 16 – 18 czerwca 2021 roku

Formularz zgłoszeniowy – przejdź

Dane kontaktowe do Organizatora:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
ul. Polna 15,
07-405 Troszyn
tel. (029) 767 18 25
e- mail: lgd@zascianekmazowsza.pl

oznakowanie operacji własnej pogrubione

Opublikowano: 2 czerwca 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3