• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Mazowsze Lokalnie 2021 – szkolenie

 Mazowsze lokalnie 2020 logoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” w związku z pełnioną funkcją Ambasadora Programu Mazowsze Lokalnie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w dniu  26 lipca 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia: Troszyn ul. Polna 15, od godziny 16:00.
Wszystkie zainteresowane osoby otrzymają bieżące informacje na temat ogłoszonego w 2021 roku konkursu, uczestnicy będą mogli również skonsultować swój pomysł.

Program Mazowsze Lokalnie organizowany jest przez partnerstwo czterech organizacji: Stowarzyszenie Europa i My, Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie SOKiAL. Konkurs dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021-2030 oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Na spotkaniu omawiane będą poniższe pytania:

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „Mazowsze Lokalnie”?

  1. Grupy nieformalne/samopomocowe
  2. Młode organizacje pozarządowe (za młodą organizację uznajemy taką, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a jej roczny budżet nie przekracza 30 tys. zł). 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem 29 767 18 25.

Istnieje również możliwość skonsultowania fiszek projektowych z Ambasadorem Mazowsza Lokalnie:
Anna Tyszka tel.: 793 310 121,  e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl, komunikator messsenger.

Więcej szczegółów o Programie – zobacz;
Formularz zgłoszeniowy – przejdź;

oznakowanie

Opublikowano: 21 lipca 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3