Konkurs o Laur Marszałka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje XI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017.

Jak podaje organizator celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na zainteresowanie nim nie tylko firm komercyjnych, ale także podmiotów i organizacji wytwarzających żywność na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje:

strona internetowa UMWM w Warszawie – przejdź

W przypadku pytań istnieje możliwość kontaktu pod numerami telefonów: (22) 59-79-116 lub (22) 59-79-146 bądź drogą elektroniczną na adres krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub anna.gawlicka@mazovia.pl