• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Konsultacje społeczne – zmiana LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza mieszkańców i podmioty z obszaru gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR) wynikających z dodatkowych środków w związku ze zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER.

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić Kartę uwag, która zamieszczona jest poniżej a następnie przesłać ją na adres e-mailowy: lgdzascianekmazowsza@wp.pl do dnia 23-06-2021 do godz. 12:00.

Istnieje możliwość skorzystania z punktu informacyjno-konsultacyjnego, który mieści się w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, gdzie można uzyskać wszelkie informacje i wyjaśnienia na temat zmian wprowadzonych do LSR. Przed przybyciem do biura/punktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr. 29 76 71 825.

Karta-uwag-dodatkowe środki-LSR

LSR – pobierz

Opublikowano: 16 czerwca 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3