• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Konsultacje społeczne

2743 Konsultacje społeczne(1)Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zgodnie z Umową o warunkach i sposobie realizacji LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2023-2027) poddaje pod konsultacje społeczne:

  1. procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
  2. regulamin organu decyzyjnego;
  3. procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji;
  4. procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie oraz sposób oceny wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów.

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy wypełnić i przesłać Kartę uwag do 09-05-2024 roku, do godziny 12:00.

Istnieje możliwość skorzystania z punktu informacyjno-konsultacyjnego, który mieści się w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, gdzie można uzyskać wszelkie informacje i wyjaśnienia na temat konsultowanych dokumentów. Przed przybyciem do biura/punktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr. 29 76 71 825.

 

 

Opublikowano: 2 maja 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.