Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
ul. Polna 15
07-405 Troszyn
Tel/fax. (029) 7671825
e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” czynne:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00

Godziny pracy biura mogą ulec zmianie w związku z:

  • obsługą posiedzeń organów LGD;
  • organizacją i prowadzeniem szkoleń, spotkań informacyjno-konsultacyjnych, akcji promocyjnych, itd.;
  • udziałem pracowników biura w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach roboczych, itd.;
  • w innych uzasadnionych przypadkach.

O zmianach LGD poinformuje w możliwie najkrótszym terminie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w widocznym miejscu w siedzibie LGD lub na stronie internetowej LGD i prowadzić będzie dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 297 671 825.