• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
ul. Polna 15
07-405 Troszyn
Tel/fax. (029) 7671825
e-mail: lgd@zascianekmazowsza.pl

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Godziny pracy biura mogą ulec zmianie w związku z:

O zmianach LGD poinformuje w możliwie najkrótszym terminie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w widocznym miejscu w siedzibie LGD lub na stronie internetowej LGD i prowadzić będzie dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 297 671 825.

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.