• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Kształcenie on-line – WEBINARY

frso logoZachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych webinariach:

 1. „Zarządzanie płynnością finansową w kryzysie”. Do udziału w webinarze organizator zaprasza organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich, prowadzące działalność gospodarczą, mające problemy z płynnością finansową spowodowane  zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Zakres szkolenia – rozwiązania z rządowej Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej, oraz inne formy wsparcia organizacji w kryzysie finansowym:
  • dofinansowanie wynagrodzeń przez starostę,
  • ochrona miejsc pracy dzięki środkom z FGŚP,
  • mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorców,
  • subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju,
  • dotacja Narodowego Instytutu Wolności,
  • dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych,
  • zmiany umów.

  Termin – 18.06.2020 r. lub 30.06.2020

 2.  „Zmian w prawie pracy w latach 2018-2020”. Do udziału w webinarze organizator zaprasza organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich i mniejszych miast, które odbędzie się na platformie ZOOM. Wydarzenie adresowane jest do osób zainteresowanych problematyką zatrudniania, w szczególności w zakresie zmian, które weszły w życie w latach 2018-2019 oraz w roku 2020 w związku wprowadzeniem od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zakres szkolenia:

Termin – 26-06-2020 r.

Organizator – FRSO fundacja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Szkolenie realizowane dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Szczegóły – przejdź

Opublikowano: 15 czerwca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3