• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

LGD z dotacją

2W dniu 12.05.2020 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze dotyczącym wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej.

Miło jest nam poinformować, że Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”  została przyznana dotacja w wysokości 23 000,00 zł na realizację projektu pn. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”. Projekt zakłada wsparcie przedstawicieli sektora społecznego z terenu powiatu ostrołęckiego i mazowieckich gmin ościennych powiatu. W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania:

Informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji zostaną opublikowane na stronie www.zascianekmazowsza.pl

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Goworowszczyzny przy wsparciu partnerstwa Forum Inicjatyw Społecznych (powiat ostrołęcki miasto Ostrołęka).

mazowsze 1024x416„Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

 

 

 

Opublikowano: 15 czerwca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3