• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Sprawozdania

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Sprawozdanie finansowe za 2016 r. (B)
Dodano: 26/06/2017
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Bilans oraz rachunek wyników za 2015 (3.69MB)
Dodano: 22/03/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Sprawozdanie merytoryczne za 2015 (3.16MB)
Dodano: 22/03/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Bilans za 2014 (990.97KB)
Dodano: 23/02/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Rachunek Wyników za 2014 (975.29KB)
Dodano: 23/02/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Bilans za 2013 (1.28MB)
Dodano: 13/06/2014
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Rachunek Wyników za 2013 (240.79KB)
Dodano: 13/06/2014
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Bilans za 2012 (963.77KB)
Dodano: 01/02/2013
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Rachunek wyników za 2012 (881.54KB)
Dodano: 01/02/2013
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Bilans za 2011 (144.06KB)
Dodano: 26/06/2012
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Rachunek wyników za 2011 (151.78KB)
Dodano: 26/06/2012
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Bilans za 2010 (142.55KB)
Dodano: 11/03/2011
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Rachunek wyników za 2010 (150.33KB)
Dodano: 11/03/2011
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Bilans za 2009 (157.42KB)
Dodano: 02/04/2010
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Rachunek wyników za 2009 (139.16KB)
Dodano: 02/04/2010
Opis:

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.