• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Statut

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" (242.67KB)
Dodano: 09/09/2015
Opis: tekst jednolity obowiązuje od 2 września 2015 roku

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza Dokument obowiązujący od 29-05-2014 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" (242.99KB)
Dodano: 02/12/2011
Opis: Dokument obowiązujący od 21-10-2011

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Statut (194.37KB)
Dodano: 24/02/2010
Opis: Uchylony

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.