LSR

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Strategia Rozwoju Loklanego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (3.40MB)
Dodano: 08/08/2017
Kliknięcia: 131
Opis: Przyjęta uchwałą XV Walnego Zebrania Członków w dniu 22-06-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Projekt zmian LSR - 1/2017 (2.30MB)
Dodano: 13/06/2017
Kliknięcia: 138
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Karta uwag (552.07KB)
Dodano: 13/06/2017
Kliknięcia: 115
Opis: Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Strategia Rozwoju Loklanego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (2.41MB)
Dodano: 26/04/2016
Kliknięcia: 891
Opis: Przyjęta uchwałą XIII Walnego Zebrania Członków w dniu 28-12-2015r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Strategia Rozwoju Loklanego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (24.39MB)
Dodano: 01/07/2016
Kliknięcia: 321
Opis: Przyjęta uchwałą XIII Walnego Zebrania Członków w dniu 28-12-2015r. - do publikacji