• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Mazowsze Lokalnie – spotkanie informacyjne

ML 2020 flaviconSzanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” – Ambasador Programu Mazowsze Lokalnie  zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym w związku z ogłoszonym konkursem na mikrodotacje.

Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja konkursu służy wspieraniu projektów inicjujących współpracę mieszkańców Mazowsza, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności, projektów wspomagających grupy samopomocowe lub młode organizacje pozarządowe, które chcą się rozwijać i potrzebują wsparcia na starcie. Na spotkaniu uzyskają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

Spotkanie odbędzie się 12 marca 2020 roku o godz. 14:00 w Biurze  LGD przy ul. Polnej 15 w Troszynieplakat ok 2020 www scaled

Program spotkania:

13.55 – 14.00 – Rejestracja uczestników i uczestniczek

14.00 – 14.30 – Mazowsze Lokalnie – zasady konkursu – czas na pytania i odpowiedzi

14.30 – 15.00 – Prezentacja wybranych projektów realizowanych w ramach programu w ubiegłych latach – dyskusja o potrzebach lokalnych

15.00 – 15.15 – Przerwa

15.15 – 17.00 – Zajęcia praktyczne pozwalające przygotować własny pomysł do konkursu Mazowsze Lokalnie

Zgłoszenia udziału pod numerem telefonu 29 767 18 25.

 

 

Opublikowano: 4 marca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey