• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności w Dąbku – otwarcie

DSC 0068W niedziele 7 lipca 2019 roku społeczność miejscowości Dąbek w gminie Troszyn przygotowała uroczyste otwarcie placu do integracji przy świetlicy wiejskiej. Przy tej okazji zaprezentowało się również nowo utworzone Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Dąbkowianki”.

Plac zabaw z altaną został zrealizowany przez Gminę Troszyn w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. Szczegóły dotyczące operacji:

Tytuł:  „Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek”

Beneficjent: Gmina Troszyn

Czas realizacji operacji: od  28 marca 2017 do 28 marca 2019 r

Zakres, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 37 917,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 59 590,63 zł

Całkowita wartość operacji: 78 948,01 zł

Zdjęcia z otwarcia – zobacz

Opublikowano: 8 lipca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3