• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

MILA w Damiętach

WP 20181105 08 39 01 ProGmina Goworowo zrealizowała kolejny projekt, tym razem w  miejscowości Damięty. Projekt polegał na utworzeniu miejsca aktywności i integracji społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. W ramach operacji powstał plac zabaw wraz z altaną, miejsce do ćwiczeń oraz ławeczki. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023.

Szczegóły dotyczące operacji:

Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Damięty

Beneficjent: Gmina Goworowo

Czas realizacji operacji: od 24 marzec 2017 r. do 28 września 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcieMILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 37 567,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 59 040,00 zł

Całkowita wartość operacji: 59 040,00 zł

Zdjęcia – zobacz

 

Opublikowano: 21 stycznia 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3