• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż zgodnie z §  5 ust. 1 pkt 9  Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00014-6933-UM0710022/16 zawartej w dniu 17 maja 2016 r w Warszawie jest zobowiązane do ogłaszania naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR.

Szczegółowe informacje o naborach będą publikowane w aktualnościach oraz podstronach dotyczących kolejno ogłaszanych naborów.

Zapraszamy do aktywnego udziału we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023

oznakowanie na stronę LGD

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.