Nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż zgodnie z §  5 ust. 1 pkt 9  Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00014-6933-UM0710022/16 zawartej w dniu 17 maja 2016 r w Warszawie jest zobowiązane do ogłaszania naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR.

Szczegółowe informacje o naborach będą publikowane w aktualnościach oraz podstronach dotyczących kolejno ogłaszanych naborów.

Zapraszamy do aktywnego udziału we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023

oznakowanie na stronę LGD