• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Listy rankingowe

Lista rankingowa – MILA I/2018
Lista rankingowa – WI I/2018/W

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady LGD (2.23MB)
Dodano: 07/12/2017
Opis: Nr VII/2017 z dnia 01-12-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Lista rankingowa operacji wybranych w wyniku wniesienia protestu (1020.20KB)
Dodano: 07/12/2017
Opis: z dnia 01-12-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady LGD (2.42MB)
Dodano: 04/09/2017
Opis: Nr VI/2017 z dnia 29-08-2017

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Lista rankingowa operacji wybranych w wyniku wniesienia skargi (909.50KB)
Dodano: 07/08/2017
Opis: z dnia 31-07-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady LGD (2.04MB)
Dodano: 07/08/2017
Opis: Nr V/2017 z dnia 31-07-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Lista rankingowa operacji wybranych w wyniku wniesienia protestu (1.00MB)
Dodano: 27/04/2017
Opis: z dnia 21-04-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady LGD (1.62MB)
Dodano: 27/04/2017
Opis: Nr IV/2017 z dnia 21-04-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Lista rankingowa - IZ III/2017 (968.25KB)
Dodano: 13/04/2017
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady III/2017 (2.54MB)
Dodano: 13/04/2017
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Lista rankingowa - MILA_I/2016 (14.41KB)
Dodano: 08/12/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Lista rankingowa - MILA_I/2016 (2.26MB)
Dodano: 08/12/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Lista rankingowa - IZ_I/2016 (14.80KB)
Dodano: 08/12/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Lista rankingowa - IZ_I/2016 (3.01MB)
Dodano: 08/12/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Lista rankingowa - ZP_I/2016 (13.50KB)
Dodano: 08/12/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Lista rankingowa - ZP_I/2016 (1.15MB)
Dodano: 08/12/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Lista rankingowa - SPU_I/2016 (16.07KB)
Dodano: 08/12/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Lista rankingowa - SPU_I/2016 (3.85MB)
Dodano: 08/12/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Protokół posiedzenia Rady_I/2016 (219.41KB)
Dodano: 08/12/2016
Opis:

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.