• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nagranie z wydarzenia – Seminarium dla Aktywnych

++++Przedstawiamy nagranie z wydarzenia – Seminarium dla Aktywnych jako podsumowanie projektu pt. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno – Wschodniego Mazowsza 2020″ sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Owocny projekt podsumowała Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Zaścianek Mazowsza” – Marzena Jastrzębska. Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych – społecznicy zaprezentowali działania społeczne w obrębie swoich organizacji. Głos ekspercki zabrali: Pani Sara Michalska – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowym, Andrzej Rybus-Tołłoczko – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego, Łukasz Wachowski – Animator w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Koordynatorka Projektu – Anna Tyszka – omówiła narzędzie do zbierania i udostępniania informacji na temat sektora społecznego tzw. Mapę Aktywności Społecznych.

Zapraszamy do obejrzenia.

Opublikowano: 13 stycznia 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey