• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Uruchomienie własnej działalności gospodarczej wypożyczalnia, naprawy przyczepek i lawet JAWPOL.

Beneficjent: Jan Wachowski

Tytuł operacji: Uruchomienie własnej działalności gospodarczej wypożyczalnia, naprawy przyczepek i lawet JAWPOL.

Czas realizacji: od 04 maja 2017 r. do 02 listopada 2017r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł.

Opis operacji: Uruchomienie własnej działalności gospodarczej oferujące nowe produkty na obszarze LGD  ,,Zaścianek Mazowsza”, w ramach głównego PKD 77.39 Z – Wynajem dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane oraz stworzenie i utrzymanie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie).

Zdjęcia – zobacz.

Opublikowano: 13 lutego 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3