FIO Mazowsze Lokalnie – wyniki

PrzechwytywanieInformujemy, że wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Programu FIO – Mazowsze Lokalnie zostały  opublikowane. Gratulujemy społecznościom z obszaru naszego działania – grupom z Czarnowa, Borku, Drwęczy,  Janoch, Kruszewa, Lipianki, Rozwór, Zabiela i Zamościa.

Listy rankingowe – zobacz

FIO Mazowsze Lokalnie – spotkania

DSC_0039Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” aktywnie włączyło się w realizację programu FIO – Mazowsze Lokalnie. Mamy za sobą dwa spotkania informacyjno-warsztatowe: w Czerwinie 10 lutego i w Goworowie 16 lutego. Czytaj dalej

Zacznij już dziś

PrzechwytywanieJuż dziś można przygotować się na możliwość skorzystania z dofinansowania za pośrednictwem LGD „Zaścianek Mazowsza” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Czytaj dalej

FIO – Mazowsze Lokalnie

PrzechwytywanieStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” w ramach pełnionej funkcji Ambasadora programu FIO – Mazowsze Lokalnie informuje o naborze wniosków Czytaj dalej

Dyżur doradcy

Przechwytywanie27 stycznia 2016 r. w godz. 10:00-13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzewniu prowadzony będzie dyżur doradcy LGD „Zaścianek Mazowsza”. Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach nowej strategii Czytaj dalej

Strategia zatwierdzona

Obraz 141328 grudnia 2015 roku XIII Walne Zebranie Członków LGD zatwierdziło nowy dokument strategiczny – „Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”na lata 2016-2023 (LSR). Czytaj dalej