LGD na imprezach gminnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” po raz kolejny zaprezentowała swoje stoisko informacyjno-konsultacyjne na corocznych imprezach gminnych tj.: Czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 1100 w siedzibie LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie. Czytaj dalej

Współpraca przy Promocji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wspólnie z partnerami tj. Lokalną Grupą Działania „Zielone Sioło”  z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” z siedzibą w Myszyńcu Czytaj dalej

Zobowiązanie beneficjenta

Szanowni beneficjenci, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przypomina o zobowiązaniach wynikających z umowy o przyznanie pomocy a szczególnie o obowiązku dotyczącym informowania Czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1100 w siedzibie LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie. Czytaj dalej

XV Walne Zebranie Członków

22 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie odbyło się XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”. W spotkaniu wzięło udział 45 członków Stowarzyszenia. Czytaj dalej

KONKURS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Czytaj dalej

Konsultacje zmian LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza mieszkańców i podmioty z obszaru gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. Czytaj dalej

Spotkanie konsultacyjne

9 czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu zmian Strategii Rozwoju lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. W spotkaniu wzięło udział 22 osoby. Czytaj dalej