KONKURS FOTOGRAFICZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje,

iż od 01-08-2010 r. można przesyłać prace konkursowe na

konkurs fotograficzny pt. „Piękno Zaścianka”

Wszelkie informacje oraz wymagane dokumenty dostępne są w zakładce konkurs fotograficzny oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”.


Zaliczki

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351), od 10 maja br. istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkowe finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Czytaj dalej

IV Walne Zebranie Członków

W dniu 7 maja 2010 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbyło się IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”.

W zebraniu wzięło udział 21 członków Stowarzyszenia, którzy zaakceptowali następujący porządek obrad: Czytaj dalej

Posiedzenie Rady

W dniu 7 maja 2010 roku na Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” dokonano oceny wniosków złożonych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania po Czytaj dalej

Zawiadomienie o posiedzeniu IV Walnego Zebrania Członków

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 21 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 1, ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków  LGD, Zarząd LGD zwołuje IV Walne Zebranie Członków na dzień 7 maja 2010 roku (piątek) na godzinę 1400 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13. Czytaj dalej

POSIEDZENIE Rady Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 25, ust. 4 Statutu Stowarzyszenia oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady stanowiącym załącznik nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 07-05-2010 r. o godzinie 1000 , w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn (budynek Zakładu Czytaj dalej

W dniu 25 marca 2010 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbyło się III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”.

W zebraniu wzięło udział 34 członków Stowarzyszenia, którzy zaakceptowali następujący porządek obrad: Czytaj dalej

OGŁOSZENIE o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-2013

na Małe Projekty oraz Odnowę wsi

Czytaj dalej

Zawiadomienie o posiedzeniu III Walnego Zebrania Członków

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 21 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 1, ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków  LGD, Zarząd LGD zwołuje III Walne Zebranie Członków na dzień 25 marca 2010 roku (czwartek) na godzinę 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13. Czytaj dalej