Zawiadomienie o posiedzeniu IV Walnego Zebrania Członków

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 21 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 1, ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków  LGD, Zarząd LGD zwołuje IV Walne Zebranie Członków na dzień 7 maja 2010 roku (piątek) na godzinę 1400 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13. Czytaj dalej

POSIEDZENIE Rady Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 25, ust. 4 Statutu Stowarzyszenia oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady stanowiącym załącznik nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 07-05-2010 r. o godzinie 1000 , w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn (budynek Zakładu Czytaj dalej

W dniu 25 marca 2010 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbyło się III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”.

W zebraniu wzięło udział 34 członków Stowarzyszenia, którzy zaakceptowali następujący porządek obrad: Czytaj dalej

OGŁOSZENIE o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-2013

na Małe Projekty oraz Odnowę wsi

Czytaj dalej

Zawiadomienie o posiedzeniu III Walnego Zebrania Członków

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 21 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 1, ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków  LGD, Zarząd LGD zwołuje III Walne Zebranie Członków na dzień 25 marca 2010 roku (czwartek) na godzinę 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13. Czytaj dalej

Konkurs plastyczny

17 grudnia 2009 minął termin nasyłania prac na konkurs plastyczny pt . „ Tradycje szlacheckie w sztuce plastycznej” skierowany do uczniów szkół z terenu gmin: Czerwin, Troszyn oraz Goworowo, organizowany przez Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza”. Na konkurs wpłynęło 67 prac plastycznych, które okazały się na tyle ciekawe, że nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Uroczyste Czytaj dalej