XV Walne Zebranie Członków

           W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” serdecznie zapraszam na XV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 22-06-2017 r. (czwartek) o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie przy ulicy Szkolnej 1. Czytaj dalej

Biuro

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31 maja, 1 czerwca oraz 2 czerwca 2017 r. Biuro LGD „Zaścianek Mazowsza” będzie nieczynne z powodu udziału pracowników biura w szkoleniu zgodnie z harmonogramem planu komunikacji na rok 2017 oraz planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD.

Telefon kontaktowy 297 671 825

Za utrudnienia przepraszamy

Po szkoleniu …

26 kwietnia 2017 r. w siedzibie LGD odbyło się szkolenie na temat zasad prawidłowego rozliczania wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjny Zaścianek” oraz w zakresie budowy lub przebudowy Czytaj dalej

Po szkoleniu …

W dniu dzisiejszym 25 kwietnia 2017 roku w siedzibie LGD odbyło się szkolenie na temat zasad prawidłowego rozliczania wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia „Start Produkcji i Usług” i „Zasoby a Przedsiębiorczość”. Czytaj dalej

Biuro

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. Biuro LGD „Zaścianek Mazowsza” będzie nieczynne z powodu udziału pracowników biura w szkoleniu.

Telefon kontaktowy 297 671 825

Za utrudnienia przepraszamy

Posiedzenie Rady LGD

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 21-04-2017 r. (piątek)  o godzinie 1400, w siedzibie Czytaj dalej

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji

3 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza” odbyło się I posiedzenie Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Płóciennik. W posiedzeniu wzięło udział 10 członków Zespołu. Czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 07-04-2017 r. (piątek)  o godzinie 1000, w siedzibie LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie. Czytaj dalej