• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Pasja

12Beneficjent: Aldona Anna Szabłowska

Tytuł operacji: Pasja

Czas realizacji operacji: od 14 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Zakres, w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Operacja miała na celu podjęcie działalności gospodarczej poprzez otworzenie zakładu produkującego wyroby galanteryjne. Cel operacji zostanie utrzymany przez okres minimum 2 lat licząc od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zdjęcia – zobacz

 
Opublikowano: 17 listopada 2017
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3